Etiketovací stroje ETIFLEX

Popis

Automatický etiketovací stroj ETIFLEX , schopný označovat salámy, coppa, pancetta, bresaola, paštiky, vegetariánské, veganské, válcové, ploché, zakřivené a spojené produkty, v miskách. Je vhodný pro výrobky o průměrech mezi 30 a 100 mm a délkách mezi 150 a 600 mm, jiné rozměry je třeba definovat.
V závislosti na modelu může etiketovací stroj používat etikety o šířce mezi 30 a 280 mm a produktivita může dosáhnout 2 600 ks/h .
Může být vybaven tiskárnou a může tisknout data jako název produktu, nutriční tabulku, datum výroby, číslo šarže atd. v čistém textu a/nebo v čárovém kódu. v definované oblasti štítku, bez překrývání loga nebo jiných předtištěných informací , díky čemuž je správa flotily etiket jednodušší a ekonomičtější.

U modelu ETIFLEX-W se schváleným vážícím systémem může stejný popisovač vytisknout hmotnost a cenu ve formě čistého textu a/nebo čárového kódu v definované oblasti a bez překrývání.

Stroje je možné zařadit do výrobního procesu pro řízení šarží a sledovatelnost produktu . Ovládací panel s dotykovou obrazovkou může také poskytovat informace, například o typu štítku, který se má použít, a o nastavení stroje.